Sanacija i održavanje prometnica

Jedan segment našeg poslovanja je i pružanje usluga u niskogradnji a tu se prije svega misli na sanaciju i održavanje prometnica, počevši od lokalnih do šumskih kolnika. Za ove radove poduzeće posjeduje potrebnu opremu kao i kvalificirane zaposlenike koji mogu odgovoriti potrebama na tržištu po najpovoljnijim cijenama i ugovorenom kvalitetom.


Također već duži niz godina naše poduzeće sudjeluje u zimskom održavanju kolnika na lokalnim cestama na području općina Livno i Bosansko Grahovo.

SEPARACIJA PRŽINE d.o.o.
Pržine bb, BiH
80270 Bosansko Grahovo


Ured:
Splitska bb,
BiH-80101 Livno

Tel.: +387 / 34 / 201 255
Fax: +387 / 34 / 203 165
e-mail: info@separacija.com


Footer:
Separacija Pržine © 2011 All rights reserved.
Hosting: BD Link Livno