Proizvodnja betona

U sklopu poduzeća SEPARACIJA PRŽINE d.o.o. posluje i betonara KELIĆ BETON u mjestu Rapovine kod Livna. Betonara sa svojim velikim kapacitetom (cca. 60 m3/h), te dobro opremljenim voznim parkom i uhodanim djelatnicima, su garancija za brze i kvalitetne isporuke betona.


Proizvodimo sve vrste standardnog betona, kao i beton prema individualnim željama naših potrošača. Da bi mogli odgovoriti promjenjivim zahtjevima tržišta, trudimo se konstantno poboljšavati naš poslovni sustav i pratiti kvalitetu proizvoda.

Trenutno u našem voznom parku posjedujemo tri beton pumpe od 21 i 24 m, što znatno utječe na pružanje bolje i brže usluge pri isporukama a sve na veće zadovoljstvo naših kupaca.

SEPARACIJA PRŽINE d.o.o.
Pržine bb, BiH
80270 Bosansko Grahovo


Ured:
Splitska bb,
BiH-80101 Livno

Tel.: +387 / 34 / 201 255
Fax: +387 / 34 / 203 165
e-mail: info@separacija.com


Footer:
Separacija Pržine © 2011 All rights reserved.
Hosting: BD Link Livno