Prijevoz materijala

Dodatna usluga koju pruža naše poduzeće jeste i prijevoz rasutih tereta na razne lokacije kamionima kiperima sa ili bez priključnim vozilima. Tu se prvenstveno misli na prijevoz raznih materijala sa i na gradilišta kao i prijevoz asfalta.

SEPARACIJA PRŽINE d.o.o.
Pržine bb, BiH
80270 Bosansko Grahovo


Ured:
Splitska bb,
BiH-80101 Livno

Tel.: +387 / 34 / 201 255
Fax: +387 / 34 / 203 165
e-mail: info@separacija.com


Footer:
Separacija Pržine © 2011 All rights reserved.
Hosting: BD Link Livno