Kontakt

SEPARACIJA PRŽINE d.o.o.
Pržine bb, BiH
80270 Bosansko Grahovo


Ured:
Splitska bb,
BiH-80101 Livno

Tel.: +387 / 34 / 201 255
Fax: +387 / 34 / 203 165

e-mail: info@separacija.com


Hypo Alpe Adria Bank d.d. 3060 2900 0001 0092 (KM)
UniCredit Bank d.d. 3381 5022 0000 3938 (KM)

PDV br.: 281002560007 ● ID br.: 4281002560007 ● MBS: 1-9417 Općinski sud Livno


Footer:
Separacija Pržine © 2011 All rights reserved.
Hosting: BD Link Livno