Iskopi i priprema gradilišta

Kako bi se što bolje odgovorilo potrebama naših kupaca a ujedno im se pružio zaokružen spektar usluga, naše poduzeće vrši iskope na gradilištima i odvoz materijala kao i pripreme terena za razne potrebe.


Kada je riječ o pripremi tu se misli i na rušenje postojećih, dotrajalih objekata i građevina te njihov odvoz.

Ovisno o potrebama i obimu zahtjeva, u našem poduzeću na usluzi stoji kompletna mehanizacija za pružanje svih usluga.

SEPARACIJA PRŽINE d.o.o.
Pržine bb, BiH
80270 Bosansko Grahovo


Ured:
Splitska bb,
BiH-80101 Livno

Tel.: +387 / 34 / 201 255
Fax: +387 / 34 / 203 165
e-mail: info@separacija.com


Footer:
Separacija Pržine © 2011 All rights reserved.
Hosting: BD Link Livno